lördag 25 augusti 2007

Om sexualiseringen av samhället


En sak som kännetecknar alla totalitära regimer och separerar dem från auktoritära regimer, är att de totalitära regimerna genom total kontroll över media, offentliga institutioner och det sociala rummet önskar omvandla medborgarna i en bestämd riktning. Detta gäller inte minst fascistiska regimer, men även vårt moderna, västerländska samhälle, grundat på värdeladdade nyckelbegrepp såsom mångfald, öppenhet, kosmopolitanism och inte minst globalisering är också i högsta grad inte bara en summa av de individer som det utgör, utan även ett pågående socialt projekt som har som mål att fostra en ny typ av individ: den irrationelle konsumenten.

Detta projekt omger oss med sin stinkande parfym. Det tränger in i alla hem genom TV-reklamen, och bygger på en sensitering av livsstilen. Förr i tiden så föddes man in i en bestämd social klass med en stark identitet som dels byggde på klasstillhörighet och dels på ens lokala och regionala familjetillhörighet.

Dessa lokala identiteter har alltid stått i konflikt med den kapitalistiska tillväxtprocessen, eftersom att människor med rötter inte kan hanteras som agenter på en global marknad då de ogärna flyttar, har värderingar som graderar människor efter deras grad av normalitet i förhållande till den egna samhällsklassen, samt i allmänhet ger människor som är trygga i sin sociala identitet och därför är obenägna att öka sin konsumtion när de passerat den omedelbara behovstillfredsställelsen.

För att kapitalismens marknader ska fortsätta växa, måste dessa hinder förtrampas och undanröjas. Från allt yngre och yngre åldrar inpräntas det idag i de framtida konsumenterna att de inte är någonting värda utan att ha en "livsstil" av den typ som propageras för i ungdoms- och i synnerhet tjejmagasinens ytliga värld.

För att arbetarklassen ska splittras så måste folkhemmet ödeläggas genom dels byggandet av en bidragsberoende underklass, och dels arbetskraftsinvandring. Detta leder till återkomsten av ett klassamhälle där arbetarklassen främst betalar sina surt hoptjänade slantar till att försörja folk som ser socialbidraget som en hyfsad inkomst och inte känner någon solidaritet med den inhemska arbetarklassen. Detta skapar utrymmen för skattesänkningar, som främst förstås kommer etablissemanget till del.

Genomgående kan vi se en retarderande reaktionär process idag, där inget är mer påtagligt än den sexualisering som idag pågår i samhället. Det är en naturlig process att kapitalismen i sig förvandlar det personliga och det privata till något offentligt, och samtidigt banaliserar och sänker ner det i det giftiga radioaktiva träsk av nihilism och folkförstörelse som den oreglerade finansspekulativa kosmopolitiska globalismen bygger på.

Vare sig ekonomiskt eller socialt är det naturligt med sexleksaker, knullkompisar. partnerbyten, och en livsstil som snarare hör hemma i ett orientaliskt harem än i ett europeiskt hem. Vad som alltid gynnat den europeiska kulturen som helhet, är den monogama, arbetsfördelande enhet som kallas för äktenskapet, och som bygger på tillit, livslång monogami, och sexuell samvaro syftad till att trygga folkstammens fortbestånd.

Det som är intressant med kapitalismen som helhet, är att de saker som den glorifierar - skräpmat, hårfärgning, piercing, rosa handväskor, stringtrosor, sexleksaker - inte på något sätt bidrar till att konsumenten som person utvecklas på ett konstruktivt sätt. En ultraliberal fetischist skulle invända att personliga utveckling är något helt subjektivt, men vi kan inte bortse från det faktum att bildning, forskning, och tekniskt arbete alltid kommer att öka vår potentiella levnadsstandard, medan narkomani, skräpmatskonsumtion och analsex alltid kommer att minska vår potentiella levnadsstandard.

Att glorifiera sex, en biologisk funktion, utan ett tillhörande sammanhang annat än flyktig njutning, är ungefär lika högstående som att glorifiera bajs. Att skryta om att man har sex, är en handling av en testosteronstinn primat som bedömer sitt värde i hierarkin efter pungkulornas hårdhet.

Västvärldens mentala ockupation av Europa håller genom kapitalismen på att förvandla våra folk till homogena, artificiella mutanter som lever för att äta, färga håret, gå på discon, och utöva anal-fistning - det vill säga innan Roms murar brakar samman under budgetunderskottets tryck och vi blir invaderade av de kulturellt överlägsna barbarerna från den Islamiska Världen.

Allt detta sker för kortsiktig hetstillväxt och för den dystopiska mardrömmen om ett objektivistiskt totalitärt samhälle där bankerna och de multinationella företagen förtrycker hela världen genom MAI-avtalet.

Vi behöver en nationell, antiimperialistisk frihetskamp mot "den fria världen", mot NATO, mot Väst.

DÖD ÅT VÄST
LÄNGE LEVE EUROPA

Inga kommentarer: